Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 186

Autorzy: Karolina Kowalska , Marta Kuwik , Joanna Pisarska , Dominik Dorosz , Wojciech Pisarski :

Tytuł: Wieloskładnikowe szkła tytanowo-germanianowe dla podczerwonej fotoniki

Streszczenie: W pracy omówiono wieloskładnikowe szkła tytanowo-germanianowe domieszkowane pojedynczo jonami Nd3+, Er3+, Tm3+ i Ho3+. Określono wpływ składnika TiO2 na właściwości luminescencyjne w zakresie bliskiej podczerwieni jonów lantanowców w szkłach barowo-galowogermanianowych. Intensywność luminescencji jonów lantanowców jest wzmocniona w wyniku obecności TiO2. Wyniki badań luminescencyjnych szkieł są obiecujące pod kątem potencjalnych zastosowań w podczerwonej fotonice.

Słowa kluczowe: szkła nieorganiczne, jony lantanowców, właściwości spektroskopowe, luminescencja.

wstecz