Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 09/2022 Page no. 182

Authors: Wojciech Przybył , Ireneusz Plebankiewicz , Krzysztof Bogdanowicz , Agnieszka Iwan :

Title: Metody detekcji defektów strukturalnych warstw w organicznych ogniwach słonecznych

Abstract: Artykuł przedstawia różne sposoby otrzymywania warstw aktywnych w organicznych ogniwach słonecznych oraz metody detekcji ich defektów strukturalnych. Przedstawiono metody optyczne, gdzie etapowo określane są defekty z różną dokładnością, wykorzystujące przetwarzanie zobrazowań w zakresie widzialnym oraz w zakresie termalnym.

Key words: ogniwa fotowoltaiczne, detekcja defektów, termogramy, przetwarzanie obrazów; metody optyczne.

wstecz