Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 182

Autorzy: Wojciech Przybył , Ireneusz Plebankiewicz , Krzysztof Bogdanowicz , Agnieszka Iwan :

Tytuł: Metody detekcji defektów strukturalnych warstw w organicznych ogniwach słonecznych

Streszczenie: Artykuł przedstawia różne sposoby otrzymywania warstw aktywnych w organicznych ogniwach słonecznych oraz metody detekcji ich defektów strukturalnych. Przedstawiono metody optyczne, gdzie etapowo określane są defekty z różną dokładnością, wykorzystujące przetwarzanie zobrazowań w zakresie widzialnym oraz w zakresie termalnym.

Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, detekcja defektów, termogramy, przetwarzanie obrazów; metody optyczne.

wstecz