Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 09/2022 Page no. 178

Authors: Agnieszka Iwan , Krzysztof Bogdanowicz , Wojciech Przybył :

Title: Organiczna warstwa transportująca ładunki dodatnie w polimerowych i perowskitowych ogniwach słonecznych – wybrane aspekty materiałowe i techniczne

Abstract: W artykule omówiono wpływ organicznej warstwy transportującej ładunki dodatnie (HTM) na parametry elektrochemiczne i elektryczne polimerowych i perowskitowych ogniw słonecznych. W oparciu o badania własne przeanalizowano wpływ budowy chemicznej polimerów czy związków małocząsteczkowych stosowanych jako HTM na sprawność ogniw słonecznych trzeciej generacji. Najwyższą sprawność otrzymano dla ogniw perowskitowych na bazie iminy (PCE = 14,4%), zaś najwyższą wartość przewodnictwa dla PEDOT:PSS w roztworze wodnym (1,03 × 10-3 S/cm).

Key words: warstwa transportująca ładunki dodatnie, polimerowe i perowskitowe ogniwa słoneczne, przewodnictwo, kamera termowizyjna.

wstecz