Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 178

Autorzy: Agnieszka Iwan , Krzysztof Bogdanowicz , Wojciech Przybył :

Tytuł: Organiczna warstwa transportująca ładunki dodatnie w polimerowych i perowskitowych ogniwach słonecznych – wybrane aspekty materiałowe i techniczne

Streszczenie: W artykule omówiono wpływ organicznej warstwy transportującej ładunki dodatnie (HTM) na parametry elektrochemiczne i elektryczne polimerowych i perowskitowych ogniw słonecznych. W oparciu o badania własne przeanalizowano wpływ budowy chemicznej polimerów czy związków małocząsteczkowych stosowanych jako HTM na sprawność ogniw słonecznych trzeciej generacji. Najwyższą sprawność otrzymano dla ogniw perowskitowych na bazie iminy (PCE = 14,4%), zaś najwyższą wartość przewodnictwa dla PEDOT:PSS w roztworze wodnym (1,03 × 10-3 S/cm).

Słowa kluczowe: warstwa transportująca ładunki dodatnie, polimerowe i perowskitowe ogniwa słoneczne, przewodnictwo, kamera termowizyjna.

wstecz