Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 174

Autorzy: Jacek Konopacki , Jan Machniewski :

Tytuł: Prosta, cyfrowa metoda estymacji niedopasowania czasu próbkowania w przetwornikach AC pracujących z przeplotem

Streszczenie: W artykule przedstawiono modyfikację znanej z literatury dwustopniowej metody estymacji czasu niedopasowania próbkowania w przetwornikach analogowo-cyfrowych pracujących z przeplotem. Zaprezentowane rozwiązanie eliminuje ograniczenia oryginalnej metody i wymaga mniejszej liczby operacji arytmetycznych. Poprawność działania estymatora zweryfikowano symulacyjnie przez wykonanie licznych badań.

Słowa kluczowe: przetworniki AC z przeplotem czasowym, niedopasowanie czasu próbkowania, kalibracja cyfrowa, estymacja w tle.

wstecz