Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 162

Autorzy: Dominika Dąbrówka , Robert Sarzała :

Tytuł: Tłumienie efektu thermal crosstalk w linijkach laserowych

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki termicznej analizy numerycznej matrycy azotkowych laserów o emisji krawędziowej emitujących falę 540 nm. Rozważono trzy różne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające efektywne ograniczenie modu w rejonie obszaru czynnego emitera. Obliczenia przeprowadzono dla matryc zawierających od dwóch do dziesięciu emiterów. Wyniki pokazują, iż równomierny rozkład temperatury w poszczególnych emiterach można uzyskać bez wyrafinowanego układu sterującego, ale jedynie odpowiednio rozmieszczając emitery w matrycy.

Słowa kluczowe: matryce laserów o emisji krawędziowej, InGaN/GaN, analiza termiczna, symulacja komputerowa

wstecz