Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 150

Autorzy: Emilian Świtalski , Krzysztof Górecki :

Tytuł: Wykorzystanie funkcji W-Lamberta do modelowania charakterystyk elektrolizera alkalicznego

Streszczenie: Praca przedstawia proces formułowania modelu elektrolizera alkalicznego z uwzględnieniem stężenia masowego roztworu wodnego KOH. W pracy została przeanalizowana przydatność różnych funkcji do opisu charakterystyk statycznych takiego elektrolizera. Zaproponowano opis matematyczny rozważanych charakterystyk zapewniający uzyskanie wysokiej dokładności modelowania i wykorzystujący stężenie roztworu jako parametr. Przedstawiono sposób automatycznego doboru wartości współczynników w zaproponowanym opisie matematycznym i zoptymalizowano liczbę tych współczynników. Poprawność modelowania zweryfikowano doświadczalnie w szerokim zakresie zmian stężenia roztworu.

Słowa kluczowe: numpy, pandas, modelowanie, estymacja parametrów, elektrolizer alkaliczny, charakterystyki statyczne, python

wstecz