Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 130

Autorzy: Krzysztof Górski , Sebastian Szymański , Igor Mielczarek , Jakub Grzesiak :

Tytuł: Elektroniczne systemy ochrony przed BSP

Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd literatury dotyczącej wykrywania oraz zwalczania Bezzałogowych Systemów Powietrznych (BSP). Skoncentrowano się na przedstawieniu najnowszych rozwiązań systemów do wykrywania BSP oraz zwalczania za pomocą ataków elektronicznych, cybernetycznych oraz kinetycznych.

Słowa kluczowe: Bezzałogowe Systemy Powietrzne, klasyfikacja BSP, Systemy zwalczania BSP, Systemy wykrywania BSP.

wstecz