Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 111

Autorzy: Leszek Piechowski , Jan Iwaszkiewicz , Adam Muc :

Tytuł: Struktura połączeń rezystorów ukryta w wartości naturalnego kodu binarnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowatorską i opatentowaną metodę tworzenia niepowtarzalnych schematów połączeń rezystorów na podstawie sekwencji naturalnego kodu binarnego. Naturalny kod binarny pozwala na bazie prostego i usystematyzowanego szablonu tworzyć kombinacje struktur połączeń rezystorów. Dla danej liczby rezystorów, liczbę struktur można obliczyć ze wzoru SN = 2N. Jeżeli przyporządkujemy do kodu binarnego strukturę połączeń rezystorów, to zaproponowane reguły i właściwości wynikające z kodu binarnego umożliwią tworzenie niepowtarzalnych topologii połączeń. W artykule opisano przykłady, które pokazują przyjętą metodykę postępowania i zdefiniowane zasady.

Słowa kluczowe: połączenia rezystorów, kod binarny, synteza obwodów prądu stałego.

wstecz