Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 09/2022 Page no. 103

Authors: Damian Bisewski :

Title: Zastosowanie algorytmu genetycznego w procesie estymacji parametrów modeli przyrządów półprzewodnikowych

Abstract: Praca dotyczy zastosowania algorytmu genetycznego w procesie estymacji wartości parametrów arbitralnie wybranego modelu tranzystora MOS. Przedstawiono budowę oraz zasadę działania algorytmu genetycznego. Pokazano wpływ wybranych parametrów sterujących działaniem algorytmu na obliczone wartości funkcji celu. Zaproponowano modyfikację operatora krzyżowania wpływającą na uzyskiwanie wyników obliczeń z większą dokładnością.

Key words: algorytm genetyczny, optymalizacja, modelowanie, MOSFET.

wstecz