Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 90

Autorzy: Krzysztof Górecki , Przemysław Ptak , Jakub Heleniak :

Tytuł: Badania zniekształceń prądu zasilającego i egzytancji energetycznej wybranych lamp

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów ilustrujących właściwości wybranych lamp z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej. Do badań wybrano lampę halogenową, świetlówkę kompaktową oraz 3 różne lampy LED. Przedstawiono zastosowany układ pomiarowy oraz zmierzone przebiegi czasowe oraz widma częstotliwościowe prądu zasilającego badane lampy. Wyznaczono i przedyskutowano wartości wybranych parametrów charakteryzujących wpływ tych lamp na sieć elektroenergetyczną.

Słowa kluczowe: Lampy, jakość energii elektrycznej, widmo prądu zasilania, współczynnik mocy.

wstecz