Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 86

Autorzy: Michał Wysocki , Robert Nicpoń , Marta Trzaska , Agnieszka Czapiewska :

Tytuł: Badanie dokładności lokalizowania w środowisku wewnątrzbudynkowym z wykorzystaniem technologii BLE i metody RSSI-fingerprinting

Streszczenie: Lokalizacja radiowa w środowisku wewnętrznym jest nadal trudnym zadaniem ze względu na zmienność środowiska. W artykule porównano uzyskane dokładności lokalizacji dla metody RSSI-Fingerprinting z wykorzystaniem technologii Bluetooth Low Energy (BLE) dla dwóch różnych środowisk: dużego pustego holu i wąskiego korytarza. Pomiary zostały wykonane przez 6 różnych smartfonów 3 różnych producentów, co czyni te pomiary wyjątkowymi, ponieważ można porównywać dokładności uzyskiwane przez różne urządzenia..

Słowa kluczowe: radiolokalizacja, Bluetooth, IPS

wstecz