Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 82

Autorzy: Kalina Detka , Sebastian Ligęza :

Tytuł: Badanie właściwości dławików z rdzeniem hybrydowym

Streszczenie: W pracy zaproponowano nowe rozwiązanie dławika zawierającego rdzeń hybrydowy składający się z dwóch połączonych ze sobą rdzeni ferromagnetycznych o identycznych rozmiarach wykonanych z różnych materiałów. Do badań wykorzystano 2 dławiki zawierające rdzenie hybrydowe ferrytowo – proszkowy oraz ferrytowo-nanokrystaliczny. Zbadano wpływ składowej stałej prądu na indukcyjność dławików zawierających rdzenie hybrydowe i temperaturę tych rdzeni . Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie rdzenia hybrydowego ferrytowo – proszkowego pozwoliło na uzyskanie wyższych wartości indukcyjności w całym rozważanym zakresie prądu polaryzującego i prawie 10 % niższej wartości temperatury rdzenia od dławika z rdzeniem hybrydowym ferrytowo - nanokrystalicznym.

Słowa kluczowe: dławik hybrydowy transformator, materiały ferromagnetyczne

wstecz