Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 09/2022 Page no. 73

Authors: Krzysztof Wróbel , Krzysztof Tomczewski , Andrzej Tomczewski :

Title: Analiza możliwości rozbudowy instalacji fotowoltaicznej o turbinę wiatrową

Abstract: W artykule omówiono możliwość rozbudowy przydomowej instalacji fotowoltaicznej o mały generator wiatrowy. Przedstawiono obliczenia mocy generowanej zależnie od rozmiarów wirnika turbiny. Obliczenia energii wyprodukowanej przez generator wykonano dla wybranej lokalizacji o stosunkowo słabych warunkach wietrznych. Wyznaczono przykładowe rozkłady dobowe mocy: generowanej przez generator wiatrowy, panele fotowoltaiczne oraz całkowitej oddawanej przez falownik do sieci energetycznej.

Key words: generator wiatrowy, przełączalny generator reluktancyjny, instalacja fotowoltaiczna.

wstecz