Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 73

Autorzy: Krzysztof Wróbel , Krzysztof Tomczewski , Andrzej Tomczewski :

Tytuł: Analiza możliwości rozbudowy instalacji fotowoltaicznej o turbinę wiatrową

Streszczenie: W artykule omówiono możliwość rozbudowy przydomowej instalacji fotowoltaicznej o mały generator wiatrowy. Przedstawiono obliczenia mocy generowanej zależnie od rozmiarów wirnika turbiny. Obliczenia energii wyprodukowanej przez generator wykonano dla wybranej lokalizacji o stosunkowo słabych warunkach wietrznych. Wyznaczono przykładowe rozkłady dobowe mocy: generowanej przez generator wiatrowy, panele fotowoltaiczne oraz całkowitej oddawanej przez falownik do sieci energetycznej.

Słowa kluczowe: generator wiatrowy, przełączalny generator reluktancyjny, instalacja fotowoltaiczna.

wstecz