Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 67

Autorzy: Bartłomiej Stefańczak , Dariusz Zieliński :

Tytuł: Minimalizacja prądu jałowego transformatora w stanie asymetrii napięć fazowych z wykorzystaniem przekształtników czterogałęziowych

Streszczenie: W artkule przedstawiono problem jakim jest wpływ asymetrii prądów fazowych oraz kierunek przepływu energii na prąd jałowy transformatora w konfiguracji uzwojeń gwiazda trójkąt. Zaproponowany sposób rozwiązania problemu oparty jest na równoległym podłączeniu do sieci nN przekształtnika AC/DC z magazynem energii, który posiada możliwość niezależnego sterowania mocą czynną i bierną w każdej z faz. Przeprowadzane badania wykazały słuszność zaproponowanego rozwiązania.

Słowa kluczowe: Przekształtnik czterogałęziowy AC/DC, Symetryzacja mocy w sieci niskiego napięcia, niezależne sterowanie mocą w każdej z faz przekształtnik AC/DC, magazynowanie energii elektrycznej .

wstecz