Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 56

Autorzy: Marian Hyla :

Tytuł: Kompensacja mocy biernej w sieci 6 kV z 12-pulsową tyrystorową maszyną wyciągową

Streszczenie: W artykule zaprezentowano zagadnienia wpływu tyrystorowej maszyny wyciągowej dużej mocy na sieć zasilającą kopalni. Przedstawiono wyniki pomiarów na obiekcie rzeczywistym przy zasilaniu maszyny z 12-pulsowego prostownika o sterowaniu symetrycznym wspólnym. Przeprowadzono analizę porównawczą pod kątem mocy biernej i wyższych harmonicznych dla symetrycznego oraz asymetrycznego kolejnościowego sterowania tyrystorów na podstawie badań symulacyjnych. Wskazano wpływ metody sterowania na warunki pracy systemu automatycznej kompensacji mocy biernej. Zwrócono uwagę na aspekty praktyczne, nie uwzględnione w zastosowanym modelu symulacyjnym.

Słowa kluczowe: maszyna wyciągowa, prostownik tyrystorowy, sterowanie asymetryczne, kompensacja mocy biernej

wstecz