Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 46

Autorzy: Mourad Benmessaoud , A.M. Abboun , N. Benmessaoud :

Tytuł: Optymalizacja bezpośredniego systemu zasilania ogniw paliwowych z metanolem

Streszczenie: W pracy przedstawiono nieliniowe modelowanie dynamiczne bezpośredniego ogniwa paliwowego na metanol (DMFC) oparte na uproszczonym mechanizmie reakcji elektroutleniania metanolu i pokryciu w czasie form pośrednich ewolucji. Model został opracowany w celu opisania relacji IV-V w oparciu o zaprojektowane eksperymenty; jest następnie integrowany z wieloma optymalizacjami, aby osiągnąć adaptację. Na koniec za pomocą oprogramowania Matlab przeprowadza się symulacje numeryczne, aby zoptymalizować mechanizmy leżące u podstaw proponowanego procesu działania w celu poprawy efektywności energetycznej ogniwa.

Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, metanol

wstecz