Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str.

Autorzy: Inna Honcharuk , Ihor Kupchuk , Vitalii Yaropud , Ruslan Kravets , Serhiy Burlaka , Valerii Hraniak , Julia Poberezhets , Volodymyr Rutkevych :

Tytuł: Modelowanie matematyczne i tworzenie algorytmów analizy zakresów odpowiedzi amplitudowo-częstotliwościowej wibracyjnej kruszarki obrotowej w programie Mathcad

Streszczenie: Artykuł poświęcony jest badaniu praw ruchu obrotowego kruszarki wibracyjnej. Przeprowadzono analizę kinematyczną i dynamiczną. Równania różniczkowe ruchu wirnika są rozwiązywane i analizowane, prezentowane są wykresy odpowiedzi częstotliwościowej i zużycia energii w środowisku oprogramowania MathCad 15.0. Weryfikację modelu matematycznego przeprowadzono poprzez porównanie wyników badań eksperymentalnych z badaniami teoretycznymi. Wykazano, że zaproponowane modele matematyczne są adekwatne (rozbieżność wynosi od 7,2 do 12,1%).

Słowa kluczowe: równanie różnicowe, odpowiedź częstotliwościowa, kruszarka wibracyjna

wstecz