Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 158

Autorzy: Yuriy Shapovalov , Dariya Bachyk , Ksenia Detsyk :

Tytuł: Modelowanie wielowymiarowe obwodów LPTV w środowisku oprogramowania MAOPC

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki zastosowania systemu UDF MAOPCs do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych i analizy statystycznej liniowych układów okresowo zmiennych w czasie (LPTV). Obwody LPTV są liniowymi obwodami elektrycznymi o zmiennych w czasie parametrach, a szybkość zmian parametrów jest współmierna do szybkości zmian sygnałów obwodu. Matematyczną podstawę systemu UDF MAOPCs stanowi metoda symboliczna częstotliwości, która zapewnia tworzenie transmitancji obwodu o parametrach określonych przez symbole. To znacznie upraszcza tworzenie ich pochodnych i wrażliwość na te parametry. Przedstawiono wyniki optymalizacji i analizy statystycznej jednoobwodowego wzmacniacza parametrycznego.

Słowa kluczowe: LPTV – liniowe periodyczne obwody, .analiza pobwpodów elektryznych

wstecz