Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 154

Autorzy: Vadim Paziuk , Yurii Snezhkin , Natalia Dmytrenko , Serhii Ivanov , Oleksiy Tokarchuk , Ihor Kupchuk :

Tytuł: Właściwości termiczne i fizyczne oraz procesy wymiany ciepła i masy suszenia nasion dyni

Streszczenie: Badano pojemność cieplną pestek dyni, na którą wpływają dwa czynniki: temperatura czynnika grzewczego oraz wilgotność materiału. Różnica pomiędzy ciepłem parowania podczas suszenia pestek dyni w zróżnicowanym mikrokalorymetrze DMKI 01 od wartości tabelarycznej wynosi 6%. Podwyższenie temperatury czynnika grzewczego z 40 do 60°C skraca proces suszenia 8-krotnie, ale najbardziej odpowiedni jest tryb suszenia w 40°C, w którym kiełkowanie pestek dyni wynosi 98%. Z badań wymiany ciepła i masy podczas suszenia wynika, że na początku zachodzi proces aktywne(go nagrzewania, następnie następuje intensywne odparowywanie wilgoci z materiału, o czym świadczy bliska zeru wartość testu Rehbindera.

Słowa kluczowe: pestki dyni, pojemność cieplna, parowanie, wymiana ciepła i masy, niszczenie.

wstecz