Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 145

Autorzy: M.S. Ali , Mahidur Sarker , Mohamad Saad , Ramizi Mohamed :

Tytuł: Przegląd topologii systemu sterowania systemu magazynowania energii w postaci koła zamachowego w zastosowaniach energii odnawialnej dla alternatywnych elektrowni

Streszczenie: Technologie systemów magazynowania energii w postaci koła zamachowego (FESS) odgrywają ważną rolę w poprawie jakości energii. Zapotrzebowanie na FESS wzrośnie, ponieważ FESS może zapewnić liczne korzyści jako rozwiązanie do przechowywania energii, w tym długi cykl życia, wysoką gęstość mocy, wysoką wydajność w obie strony i przyjazność dla środowiska. W tej aplikacji system o wysokiej sprawności jest koniecznością i istotnym elementem całego systemu. Dzieje się tak, ponieważ system określa rozmiar, koszt, wydajność i niezawodność FESS dla każdego zastosowania. W rezultacie wybór akceptowalnej topologii systemu jest kluczową i fundamentalną częścią opracowywania FESS do zastosowań przenośnych lub domowych i ma duży wpływ na ogólną wydajność systemu. W artykule przedstawiono przegląd wszystkich rodzajów aplikacji energoelektronicznych i systemów sterowanych w FESS, zawierających liczne kombinacje topologii przekształtników DC i falowników AC, które są powszechnie stosowane w FESS do zastosowań przenośnych lub domowych. W niniejszym opracowaniu omówiono również strategie przełączania i sterowania systemowego w kondycjonowaniu mocy lub synchronizacji generatora silnika dla FESS. Na koniec w niniejszym opracowaniu poruszono aktualny problem z FESS, który obejmuje regulowany system synchronizacji systemu z przetwornicą DC i falownikiem AC.

Słowa kluczowe: magazynowanie energii, koło zamachowe, przekształtnik DC.

wstecz