Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 137

Autorzy: Diego Giral-Ramirez , Cesar Hernandez-Suarez , Jose Cortes-Torres :

Tytuł: Inteligentne algorytmy lokalizacji uszkodzeń dla sieci dystrybucyjnych generacji rozproszonej: przegląd

Streszczenie: Generacja rozproszona (DG) to technologia na małą skalę powiązana z konsumentami za pośrednictwem systemu dystrybucyjnego, która ma wysoki potencjał korzyści technicznych, ekonomicznych i środowiskowych. Włączenie generacji w punktach odbioru wytwarza różnorodne przepływy obciążenia i prądy zwarciowe, zmieniając przepływy jednokierunkowe na struktury dwukierunkowe i zmieniając charakterystyki prądów zwarciowych. Zaimplementowane tradycyjne metody lokalizacji zwarcia odpowiadają metodzie fali biegnącej i metodzie impedancyjnej. Dyrekcja Generalna ds. integracji stawia nowe wyzwania, dlatego konieczne jest zaproponowanie lub przyjęcie modeli usprawniających proces lokalizacji. W ciągu ostatnich lat wprowadzono kilka technik sztucznej inteligencji (AI), które dają dobre wyniki ze względu na wysoką wydajność i zdolność do szybkiego reagowania. W niniejszym artykule dokonano przeglądu opartych na sztucznej inteligencji technik lokalizacji uszkodzeń w sieciach dystrybucyjnych z DG. Chociaż postęp jest obiecujący, wiele pytań wciąż wymaga odpowiedzi; stałą pracą jest identyfikacja postępów w sztucznej inteligencji w celu uzyskania lepszych wyników. Dodatkowo wdrażane strategie muszą być skalowalne, aby zmniejszyć obciążenie obliczeniowe i móc rozwiązywać problemy o większej złożoności.

Słowa kluczowe: lokalizacja uszkodzeń, sieć rozproszona, sztuczna inteligencja

wstecz