Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 124

Autorzy: Dariusz Kurz , Ryszard Nawrowski , Szczepan Kałuża :

Tytuł: Analiza zamiany parametrów elektrycznych dachówek fotowoltaicznych w zależności od miejsca zacienienia i konfiguracji połączeń

Streszczenie: W pracy przedstawiono badania wpływu konfiguracji połączeń oraz lokalizacji zacienienia ogniw PV na parametry wyjściowe dachówek fotowoltaicznych. Problem zacienienia występuje we wszystkich instalacjach z fotowoltaicznymi, jednak w przypadku dachówek solarnych może on powodować znacznie większe straty mocy niż w przypadku tradycyjnych paneli. Przebadano konfiguracje szeregową, równoległą oraz szeregowo-równoległą dachówek fotowoltaicznym z różnymi miejscami wystąpienia zacienień. Przedstawiono wartości parametrów wyjściowych dachówek, charakterystyki prądowo-napięciowe oraz mocowe analizowanych układów.

Słowa kluczowe: dachówka fotowoltaiczna, zacienienie, punkt mocy maksymalnej, konfiguracja połączeń dachówek solarnych.

wstecz