Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 88

Autorzy: Ravi Raj , Andrzej Kos :

Tytuł: Nowatorska metoda wykrywania wysp w rozproszonym systemie wytwarzania energii zintegrowanym z matrycą fotowoltaiczną

Streszczenie: Systemy generacji rozproszonej (DG) są szeroko stosowane w systemach elektroenergetycznych i będą również dominującą częścią przyszłych systemów elektroenergetycznych. Ten typ ma cechy charakterystyczne dla nieodnawialnych systemów wytwarzania energii z paliw kopalnych i jądrowych o dużej mocy. Różne rodzaje generacji rozproszonej są porównywalnie małej mocy i większość z nich jest konstruowana do wykorzystywania energii niekonwencjonalnej, takiej jak energia hydrauliczna lub energia wiatru do wytwarzania energii elektrycznej. I kiedy ten typ systemu DG działa równolegle z głównymi systemami zasilania, to szczególnie problemy z jakością zasilania stają się bardziej znaczące przy odwróconym przepływie mocy. Niezawodność, odchylenie częstotliwości, harmoniczne i odchylenie napięcia systemu elektroenergetycznego to główne problemy dotyczące jakości energii. Ponadto krytycznym i głównym problemem jakości energii jest ochrona wysp. Aby rozwiązać problemy związane z wyspą, detektory warunków wyspowych są wykorzystywane do wykrycia szczególnej sytuacji na wyspie i umożliwienia przerwania obwodu. Wyłączniki są dostępne pomiędzy generacją rozproszoną a systemem elektroenergetycznym. Niniejsza praca przedstawia nowatorską koncepcję wykrywania zjawisk wyspowych przy pomocy techniki przesunięcia trybu poślizgu częstotliwości (SMFS) do ochrony systemów zasilanych z generatorów rozproszonych przed warunkami wyspowymi. Pomysł został przetestowany i zweryfikowany za pomocą proponowanego diagramu Simulinka na platformie Matlab-2021a.

Słowa kluczowe: Wyłącznik, generacje rozproszone (DG), MATLAB-2021, strefa niewykrywalna (NDZ), PV-ray, przesunięcie częstotliwości w trybie poślizgu (SMFS), całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD).

wstecz