Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 81

Autorzy: Abdelkader Bouziane , Mohammed Debbat , Ahmed Tahour :

Tytuł: Adaptacyjny sterownik FLC-GAFOPI dla turbiny wiatrowej opartej na WRSG

Streszczenie: W artykule zajęto się projektowaniem adaptacyjnego algorytmu sterowania rozmytego, opartego na systemie konwersji energii wiatru o zmiennej prędkości (WECS). jego jakość wyjściowa mocy. AFLC-GAFOPI reprezentuje hybrydyzację odpowiednio dwóch sterowników GAFOPI i AFLC. Pierwsza ma na celu podniesienie wydajności systemu. Drugi wybierany jest w celu przezwyciężenia nieliniowości systemu. Aby zademonstrować wydajność sterownika AFLC-GAFOPI, przeprowadzono porównanie ze sterownikiem GAFOPI dla różnych warunków wiatrowych. Wyniki jasno pokazują, że zaprojektowany sterownik przewyższa porównywany sterownik pod względem odpowiedzi, niezawodności i przeregulowania.

Słowa kluczowe: sterownik adaptacyjny, logika rozmyta, turbina wiatrowa

wstecz