Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 76

Autorzy: Hana Rabab-ah , Yaser Anagreh :

Tytuł: Samodzielny systemhybrydowy do pozyskiwaniamaksymalnej mocy i stałego napięcia przy wahaniach obciążenia

Streszczenie: W artykule przedstawiono zintegrowany, autonomiczny system wiatrowy / fotowoltaiczny (PV) wzbogacony o system magazynowania i wymagane sterowniki. Proponowany schemat dotyczył maksymalnej mocy elektrycznej wydobywanej z dwóch źródeł energii odnawialnej w celu utrzymania stałego napięcia na szynie DC, przy różnych poziomach prędkości wiatru i napromieniowania słonecznego, niezależnie od stanu naładowania akumulatora (SOC). Aby zbliżyć się do pełnego wykorzystania elementów systemu, wdrażana jest właściwa strategia zarządzania energią. Trafność proponowanego schematu jest potwierdzona wynikami szeroko zakrojonych symulacji w różnych warunkach eksploatacyjnych.

Słowa kluczowe: system hybrydowy, śledzenie maksymalnej mocy, zasobnik energii

wstecz