Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 61

Autorzy: Stanisław Bednarek :

Tytuł: Zastosowanie efektu tunelowego w akcelerometrach o wysokiej czułości

Streszczenie: We wstępie artykułu opisano kwantowo-mechaniczny efekt tunelowy. Wykonano obliczenia strzałki ugięcia mikrobelki krzemowej pod wpływem przyspieszenia. Obliczono też natężenie prądu tunelowego, płynącego przez złącze utworzone między końcem igły o atomowej grubości ostrza zamocowanej na mikrobelce i powierzchnią Przedstawiono projekt czujnika przyspieszenia o wysokiej czułości, w którym zastosowano układy takich złącz połączone szeregowo i równolegle. Przedyskutowano otrzymane wyniki oraz możliwości zastosowania takich czujników przyspieszenia w szczególności jako precyzyjnych grawimetrów.

Słowa kluczowe: efekt tunelowy, połączenie, akcelerometr, grawimetr, zastosowanie.

wstecz