Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 25

Autorzy: Khaled Mahafzah , Qais Al-Azzam , Ibrahim Altawil :

Tytuł: Wybór procedury optymalizacyjnej dla systemu CAD

Streszczenie: Obecne badanie ma na celu zbadanie obwodu korekcji współczynnika mocy konwertera indukcyjnego z pojedynczą końcówką (SEPIC PFC) w zastosowaniach o niskim poborze mocy, takich jak przejściówki do laptopów i telefonów komórkowych. SEPIC PFC został zaprojektowany w trybie krytycznego przewodzenia (CRM), aby zasilać obciążenie o mocy 30 W. Obwód sterujący z zamkniętą pętlą jest zaprojektowany do utrzymywania stałego napięcia wyjściowego 15 V DC przy stałym czasie włączenia (COT). Zaprojektowany obwód jest walidowany przez oprogramowanie LTSPICE z częstotliwością przełączania do 260kHz. Osiągnię to przełączanie zerowego prądu (ZCS) dla przełącznika zasilania, zmniejszając w ten sposób straty przełączania. Omówiono zagadnienia projektowe SEPIC PFC. Wyniki symulacji pokazują, że proponowana konstrukcja ma prawie jednośćwspółczynnika mocy i zadowalający wynik wydajności w całym zakresie napięcia linii. (Obwód korekcji współczynnika mocy przekształtnika z przełączaną indukcyjnością do zastosowań o małej mocy)

Słowa kluczowe: poprawa współczynnika mocy, przekształtnik, przełączalna indukcyjkność

wstecz