Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 164

Autorzy: Piotr Błaszczyk , Sławomir Barański :

Tytuł: Zarys metodyki TCO dla analizy zasadności wprowadzania elektrycznych środków transportu drogowego

Streszczenie: Przedstawiony niżej tekst opisuje wprowadzenie do metodyki TCO w kontekście analizy zasadności wprowadzania pojazdów elektrycznych dla zakupów flotowych i indywidualnych. Artykuł przedstawia główne koncepcje tworzenia poprawnego modelu TCO w celu poprawności szacowania rzeczywistych kosztów użytkowania pojazdu elektrycznego. W części analitycznej przedstawia badania porównawcze wybranych modeli pojazdów elektrycznych pod kątem trwałości pakietów bateryjnych i wyznaczania wartości rezydualnej pojazdu elektrycznego.

Słowa kluczowe: elektromobilność, efektywność energetyczna, pojazd elektryczny, transport drogowy.

wstecz