Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 161

Autorzy: Grzegorz Węgrzyn , Robert Szczygieł :

Tytuł: Pomiar napięcia z wykorzystaniem szumu

Streszczenie: Referat przedstawia koncepcję metody pomiaru napięcia sygnału zaszumionego wykorzystującą pomiar widma szumu. Celem tej pracy było opracowanie nowego rozwiązania dla niskoszumnych, pikselowych hybrydowych detektorów promieniowania X, pracujących w trybie zliczania pojedynczych fotonów, które pozwoli na uzyskanie wyższej rozdzielczości energetycznych. Metoda ta może być również z powodzeniem wykorzystywana w innych aplikacjach. Opisywana technika bazuje na dopasowaniu krzywej rozkładu normalnego do zmierzonego szumu, a tym samym precyzyjne wyznaczenia wartości mierzonego napięcia.

Słowa kluczowe: pomiar napięcia, szum, detektory pikselowe.

wstecz