Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 157

Autorzy: Oskar Szczepaniak , Dariusz Sawicki :

Tytuł: Niekonwencjonalne metody oceny zmęczenia – aspekty praktyczne

Streszczenie: Przeprowadzono analizę wybranych nowoczesnych metod oceny zmęczenia człowieka z uwzględnieniem różnych aspektów, w tym nie-metrologicznych. Wzięliśmy pod uwagę 11 publikacji z ostatnich lat. Przeanalizowaliśmy możliwości praktycznego wykorzystania metod, biorąc pod uwagę wspólny zestaw kryteriów. Wynik tej analizy skorelowaliśmy z czterema wybranymi grupami zawodowymi. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o możliwość praktycznego wykorzystania metod niekonwencjonalnych na wybranych stanowiskach pracy.

Słowa kluczowe: ocena zmęczenia, zmęczenie i obniżenie poziomu uwagi, bezpieczeństwo pracy, PERCLOS

wstecz