Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 151

Autorzy: Wojciech Lejkowski , Sławomir Dąbrowski , Arkadiusz Świtalski :

Tytuł: Monitoring wzorców i pomiary długoterminowe

Streszczenie: Przedstawiony poniżej tekst opisuje problematykę zachowania spójności pomiarowej atomowych wzorców czasu w metrologii wojskowej. Zaprezentowano dostępne metody pomiarowe oraz opisano możliwości ich stosowania w metrologii wojskowej. Zaprezentowano autorskie oprogramowanie pozwalające na automatyczne porównywanie wzorców czasu i zapewnienie spójności pomiarowej jednostki czasu. Omówiono także zastosowanie technologii Internetu Rzeczy IoT do monitorowania parametrów wzorców z każdego miejsca na świecie.

Słowa kluczowe: elektronika, metrologia czasu, IoT, Common-View.

wstecz