Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 144

Autorzy: Jacek Wojtas , Zbigniew Bielecki , Dariusz Szabra , Janusz Mikołajczyk :

Tytuł: Laserowa spektroskopia absorpcyjna z wykorzystaniem kwantowych laserów kaskadowych do detekcji amoniaku w zakresie długofalowej podczerwieni

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań polskich kwantowych laserów kaskadowych w układach laserowej spektroskopii absorpcyjnej do wykrywania amoniaku. Parametry laserów zdeterminowały zastosowanie dwóch konfiguracji układów eksperymentalnych: z wnęką optyczną oraz z przestrajaniem wewnątrz-impulsowym. Uzyskane rezultaty potwierdziły, że emitowane przez nie promieniowanie o długości fali ok. 9,12 μm umożliwia wykrywanie amoniaku i uzyskanie granicy wykrywalności 50 ppb.

Słowa kluczowe: laserowa spektroskopia absorpcyjna, kwantowe lasery kaskadowe QCL, wykrywanie amoniaku NH3.

wstecz