Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 10/2021 Str. 140

Autorzy: Marian Wnuk :

Tytuł: Szerokopasmowa sonda pola elektromagnetycznego

Streszczenie: W pracy przedstawiono zaprojektowaną szerokopasmową sondę do pomiaru pola elektromagnetycznego. Sonda ta ma strukturę logoperiodyczną. Zaprezentowano i omówiono otrzymane charakterystyki promieniowania sondy w systemie 3D oraz jej dopasowanie.

Słowa kluczowe: sonda pola, struktura logoperiodyczna, charakterystyki promieniowania, dopasowanie anteny

wstecz