Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 133

Autorzy: Rafał Przesmycki , Marek Bugaj :

Tytuł: Pomiar tłumienności materiałów ekranujących z wykorzystaniem generatora HPM

Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia z obszaru pomiaru tłumienności materiałów ekranujących stosowanych przy impulsowym pola elektromagnetyczne. Jego celem było opracowanie metody pomiaru tłumienności materiałów ekranujących z wykorzystaniem generatora impulsów HPM (High Power Microwave)...

Słowa kluczowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika; tory w. cz., impuls, HPM.

wstecz