Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 129

Autorzy: Beata Pietrzyk , Jacek Wojtas :

Tytuł: Wysokorozdzielcze pomiary charakterystycznych widm absorpcyjnych wybranych materiałów wybuchowych

Streszczenie: Tematyka artykułu obejmuje problematykę badań wysokorozdzielczych pomiarów widm absorpcyjnych materiałów wybuchowych zarówno próbek w stanie stałym jak i ich par. Badania te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych systemów detekcyjnych pracujących w oparciu o metody laserowej spektroskopii absorpcyjnej pozwalających na wykrywanie śladowych ilości materiałów wybuchowych. Badania widm absorpcyjnych wybranych materiałów wybuchowych w szerokim zakresie podczerwieni przeprowadzono za pomocą spektrometrów fourierowskich z rozdzielczością do 0,125 cm-1.

Słowa kluczowe: spektroskopia FTIR, widma materiałów wybuchowych, spektroskopia absorpcyjna.

wstecz