Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 125

Autorzy: Jan Matuszewski :

Tytuł: Rozpoznawanie sygnałów radarowych z wykorzystaniem sieci neuronowych

Streszczenie: Artykuł przedstawia sposób budowy metryk radarów i badanie możliwości zastosowania sieci neuronowych do rozpoznawania sygnałów radarowych. Badania skuteczności sieci neuronowej przeprowadzono w środowisku MATLAB przy użyciu programów Neural Pattern Recognition Tool z wykorzystaniem metody gradientu sprzężonego oraz Neural Fitting Tool z algorytmem Levenberga-Marquardta. Przeprowadzone badania symulacyjne potwierdziły wysoką skuteczność sieci neuronowych w rozpoznawaniu sygnałów radarowych.

Słowa kluczowe: rozpoznanie radioelektroniczne, metryka radaru, sieci neuronowe.

wstecz