Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 121

Autorzy: Ewelina Majda-Zdancewicz , Emilia Gabrielczyk :

Tytuł: Zastosowanie technik przetwarzania sygnału mowy w celu obiektywnej oceny wysiłku głosowego

Streszczenie: Analiza cech akustycznych ludzkiego głosu ma wiele celów i może być rozpatrywana z różnych perspektyw. Z punktu widzenia nadmiernej eksploatacji ludzkiego głosu spotykamy się z pojęciem wysiłek głosowy. Celem przeprowadzonych badań jest analiza przydatności wybranych parametrów sygnału mowy w celu obiektywnej oceny wysiłku głosowego. W tym celu należy skupić się przede wszystkim na ocenie wydolności krtani. To ten narząd dostarcza nam największej ilości informacji. W ramach badań wyekstrahowano szereg parametrów w dziedzinie czasu oraz częstotliwości. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, iż istnieje szereg paramentów, które pozwalają na detekcję zmęczenia mówcy.

Słowa kluczowe: zmęczenie głosu, analiza akustyczna głosu, ekstrakcja cech.

wstecz