Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 114

Autorzy: Krzysztof Karsznia , Kazimierz Ćmielewski , Piotr Gołuch , Janusz Kuchmister :

Tytuł: Badanie warunków geometrycznych pionów optycznych i laserowych w aspekcie metrologicznym

Streszczenie: Efektem współpracy dwóch jednostek naukowych - Zakładu Geodezji Inżynieryjnej i Pomiarów Szczegółowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zakładu Geodezji i Nawigacji Wojskowej Akademii Technicznej jest opracowane oraz stale doskonalone stanowisko badawcze do oceny dokładności pionów optycznych i laserowych instrumentów geodezyjnych. Niniejszy artykuł przedstawia jego założenia konstrukcyjne., a także wyniki wstępnych prac doświadczalnych.

Słowa kluczowe: piony optyczne i laserowe; automatyczne rozpoznawanie obrazu; metrologia geometrii.

wstecz