Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 110

Autorzy: Witold Kaczmarek , Marek Suproniuk , Karol Piwowarski , Bogdan Perka , Piotr Paziewski :

Tytuł: Porównanie skuteczności algorytmów regresji nieliniowej w procesie identyfikacji centrów defektowych półizolujących materiałów półprzewodnikowych.

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione testy algorytmów regresji nieliniowej w zastosowaniu do identyfikacji parametrów centrów defektowych, z zasymulowanych relaksacyjnych przebiegów fotoprądu. Wyniki otrzymane w trakcie eksperymentu są podstawą do wykorzystania algorytmów regresji nieliniowej w procesie identyfikacji centrów defektowych .

Słowa kluczowe: centra defektowe; materiały półprzewodnikowe; HRPITS; metoda regresji nieliniowej.

wstecz