Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 103

Autorzy: Krzysztof Jakubowski , Jacek Paś :

Tytuł: Określenie parametrów eksploatacyjnych wybranych elektronicznych systemów bezpieczeństwa na podstawie procesu ich użytkowania w obiektach infrastruktury krytycznej

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę procesu eksploatacji wybranych struktur Systemów Sygnalizacji Pożarowej (SSP) oraz przeprowadzono porównanie właściwości użytkowych ze względu na czasy napraw, rodzaje uszkodzeń elementów oraz urządzeń tych systemów. Na podstawie bazy zdarzeń eksploatacyjnych występujących w wybranych Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (ESB) wyznaczono średni, minimalny i maksymalny czas naprawy, rodzaje uszkodzeń oraz obliczono odchylenie standardowe czasu naprawy. Na podstawie danych eksploatacyjnych SSP, można wyznaczyć np. intensywność uszkodzeń i napraw.

Słowa kluczowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika; elektroniczne systemy bezpieczeństwa, infrastruktura krytyczna

wstecz