Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 96

Autorzy: Bernard Fryśkowski :

Tytuł: Analiza wpływu temperatury elektrody środkowej na rezystywność izolatora świecy zapłonowej

Streszczenie: Wysoka temperatura w komorze spalania jest przyczyną obniżenia rezystywności izolatora świecy zapłonowej. Zjawisko to prowadzi do wzrostu natężenia prądu upływu i wyższego prawdopodobieństwa występowania wypadania zapłonów. W treści artykułu przedstawiono wyniki obliczeń rozkładu rezystywności materiału ceramicznego izolatora świecy zapłonowej w funkcji temperatury elektrody środkowej. Uwzględniono trzy następujące przypadki: uruchamianie zimnego silnika przy temperaturze płynu chłodzącego równej 0°C, działanie świecy w temperaturze samooczyszczania stożka izolatora 450°C oraz efekt przegrzania świecy zapłonowej przy temperaturze 950°C. Wyniki symulacji komputerowej wskazują na ponad trzykrotnie niższą rezystywność materiału ceramicznego w obrębie dolnej części elektrody środkowej w warunkach przegrzania świecy zapłonowej w stosunku do temperatury samooczyszczania równej 450°C.

Słowa kluczowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika, świeca zapłonowa, izolator ceramiczny, układy zapłonowe

wstecz