Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 91

Autorzy: Rafał Przesmycki , Marek Bugaj :

Tytuł: Wpływ stosowania różnych torów wysokich częstotliwości na wartość wyniku pomiaru amplitudy generowanego impulsu HPM

Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia z obszaru pomiaru parametrów impulsowego pola elektromagnetycznego. Jego celem było przeanalizowanie wpływu stosowania różnych torów wysokich częstotliwości na wartość pomiaru amplitudy impulsu HPM (High Power Microwave) generowanego na stanowisku pomiarowym do badania urządzeń informatycznych na oddziaływanie broni wiązkowej bazującej na impulsach HPM.

Słowa kluczowe: automatyka, elektronika i elektrotechnika; tory w. cz., impuls, HPM.

wstecz