Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 82

Autorzy: Imene Dehiba , Mohamed Abid , Abdelghani Aissaoui , Boubeker Dehiba :

Tytuł: Odporne sterowanie stabilizatora systemu zasilania przy użyciu trybu ślizgowego

Streszczenie: W artykule zaproponowano metodę sterowania trybem ślizgowym (SMC) do sterowania wzbudzeniem w pojedynczym generatorowonieskończonym systemie zasilania szyny. Konstrukcja konwencjonalnego stabilizatora systemu elektroenergetycznego (C-PSS) staje się skomplikowanym problemem w obecności wewnętrznych i zewnętrznych zakłóceń wzbudzenia systemu elektroenergetycznego. Poprawa stabilności systemu elektroenergetycznego stała się celem priorytetowym. Celem pracy jest zapewnienie maksymalnego tłumienia oscylacji elektromechanicznych systemu SMIB (Single Machine Infinity Bus System) przez stabilizatory mocy oparte na technice sterowania ślizgowego. Skuteczność proponowanego podejścia demonstrowana jest poprzez symulacje komputerowe w dwóch różnych przypadkach warunków pracy. Skuteczność proponowanego podejścia oceniana jest pod kątem tłumienia oscylacji systemu elektroenergetycznego. Uzyskane wyniki wskazują na wysoką wydajność proponowanego sterownika w celu poprawy stabilności systemu elektroenergetycznego w porównaniu z C-PSS i okazały się imponujące.

Słowa kluczowe: Stabilizaja systemu energetycznego, sterowanie ślizgowe

wstecz