Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 76

Autorzy: Muhammad Djalal , Makmur Saini , A.M.Shiddiq Yunus , Ikhlas Kitta :

Tytuł: Projekt stabilizatora systemu zasilania wykorzystujący optymalizację roju cząstek w systemie Sulselrabar

Streszczenie: Stabilizator systemu zasilania (PSS) jest dodatkowym sterowaniem, które zapewnia dodatkowe działania sterujące po stronie wzbudzenia generatora. W tym badaniu zaproponowano metodę strojenia opartą na Craziness Particle Swarm Optimization (CRPSO) w celu optymalizacji parametrów PSS. CRPSO jest rozwinięciem tradycyjnej metody PSO, gdzie w konwencjonalnym PSO istnieje tendencja do osiągnięcia przedwczesnej konwergencji. Stan ten powoduje, że otrzymane rozwiązanie jest optymalne miejscowo. Przy optymalnych parametrach PSS uzyskuje się optymalną wydajność PSS. Połączenie PSS i wzbudzenia służy do zmniejszenia oscylacji występujących w systemie. W tym badaniu wykorzystano studium przypadku dodawania i odciążania. Z symulacji wynika, że wydajność systemu jest bardziej optymalna przy użyciu CRPSO niż przy użyciu konwencjonalnego PSO. Wydajność systemu jest pokazana przez reakcję prędkości generatora i kąta wirnika, co skutkuje niewielkim przeregulowaniem i szybszym czasem ustalania, gdy występuje wzrost obciążenia, a także zmniejszenie obciążenia. Zwiększona wydajność systemu jest również postrzegana z ujemnej wartości własnej systemu, ujemna wartość własna wskazuje, że system jest stabilny.

Słowa kluczowe: optymalizacja roju cząstek, stabilizator systemu elektroenergetycznego, przeregulowanie, tłumienie, wartość własna.

wstecz