Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 69

Autorzy: Ayebatonye Epemu , Pauline Obe , Emeka Obe :

Tytuł: Modelowanie i analiza skoncentrowanych i rozproszonych synchronicznych silników reluktancyjnych o zmiennych fazach bezpośrednich

Streszczenie: W pracy przeprowadzono modelowanie i analizę zaproponowanych synchronicznych silników reluktancyjnych trójfazowych skoncentrowanych (nakładających się) i konwencjonalnych o uzwojeniu rozproszonym. Indukcyjność maszyny wyznaczono za pomocą teorii funkcji uzwojenia (WFT), a analizę maszyny przeprowadzono w zmiennych fazach bezpośrednich (DPV). Zaobserwowano charakterystyki pracy maszyny, takie jak prędkość, moment obrotowy i prądy fazowe. Oprogramowanie ANSYS do analizy elementów skończonych (FEA) zostało użyte do walidacji i wykazania wykonalności modeli, ponieważ w symulacji MES uwzględniane są harmoniczne. Wyniki uzyskane z symulacji FEA wykazały obecność harmonicznych MMF i harmonicznych przepuszczalności szczeliny powietrznej, które powodowały tętnienia momentu obrotowego. Chociaż rozproszone uzwojenie SynRM wykazało nieco lepszą zdolność przeciążania, proponowane skoncentrowane uzwojenie SynRM będzie łatwiejsze do zbudowania ze względu na mniejszą liczbę szczelin stojana.

Słowa kluczowe: silnik reluktancyjny, silnik synchronicz\\\\\\\\ny, metoda elementów skończonych.

wstecz