Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str. 65

Autorzy: Ayodeji Salau , John Nweke , Uche Ogbuefi :

Tytuł: Skuteczne wdrożenie środków zapobiegających zanikom napięcia w systemach dystrybucyjnych

Streszczenie: Częsty problem zapadu napięcia w systemie dystrybucyjnym można złagodzić poprzez zastosowanie techniki optymalizacji opartej na indeksie wrażliwości. Zaproponowana metoda służy do identyfikacji tych słabych szyn, które są podatne na zanik napięcia w systemie dystrybucyjnym. Zidentyfikowane słabe magistrale są następnie optymalnie połączone z generacją rozproszoną (DG). Wpłynie to na poprawę napięcia, zmniejszenie strat mocy i ogólną niezawodność systemu. Do pomiaru skuteczności proponowanej metody stosowany jest 30-szynowy system sieci dystrybucyjnej z zasilaczem 33 kV. Zgodnie z wynikami, autobusy 19, 22 i 30 mają największy potencjał zaniku napięcia w systemie spośród wszystkich wybranych szyn kandydujących. Z kolei autobus 30 ma najwyższy wskaźnik czułości KOS mocy, co czyni go najlepszą pozycją dla DG. Całkowita utrata mocy czynnej (APL) sieci została zmniejszona do 16,8% po skutecznym wdrożeniu środków łagodzących. Szyny podatne na zaniki napięcia, pracujące poniżej ustawowego limitu napięcia (0,95 p.u ≤ Vi ≤ 1,05 p.u.), również zostały ulepszone do standardowego poziomu roboczego.

Słowa kluczowe: zapady napięcia, system dystrybucji, optymalizacja.

wstecz