Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2021 Str.

Autorzy: Mohd Jali , Hazli Rahim , Md.Ashadi Johari , Haziezol Mohd , Yusof Yusof , Aminah Ahmad , Mohamad Baharom , Siddharth Thokchom , Sulaiman Harun :

Tytuł: Badania nieadiabatycznego włókna stożkowego w zastosowaniu do pomiaru wilgotności

Streszczenie: W tym artykule opisano charakterystykę nieadiabatycznego włókna stożkowego przy użyciu techniki szczotkowania płomieniowego w w zastosowaniu do pomiaru wilgotności. Włókna stożkowe badano przy różnych poziomach wilgotności względnej w zakresie od 35% RH do 85% RH, aby obserwować charakterystykę optyczną. W tym badaniu bierze się pod uwagę kilka kryteriów, takich jak współczynnik rozproszenia (αmf), strata transmisji (TL), natężenie światła wyjściowego i współczynnik wzmocnienia (ɣ). Pomyślnie zbadano związek między średnicą talii a innymi kryteriami w stosunku do poziomu %RH.

Słowa kluczowe: nieadiabatyczne, stożkowe włókno, wilgotność

wstecz